Tyrimai

Judaikos tyrimų centro viena iš pagrindinių užduočių – užtikrinti dokumentinio paveldo tyrimų, edukacinių-informacinių projektų organizavimą ir įgyvendinimą.

Reklama